Nordic Consulting

SWE

ENG

www.NordicConsulting.se

 

 

Agent och Handelspartner

 

Den Svenska bioenergimarknaden är förväntad att växa till över 7 miljarder Euro fram till 2020. Vilket innebär att behovet av nya typer av bränsle och leverantörer är ständigt ökande. Nordic Consulting har idag förfrågningar från några av Sveriges största bioenergiköpare att hitta nya leverantörer som är intresserade av den växande marknaden i Sverige. Ni väljer själva om vi arbetar som agent eller handelspartner.

 

 

Genomförande 

Vi identifierar och bokar möte med nyckelpersoner hos era målkunder. Innan mötet arbetar vi tillsammans fram en lämplig presentation och strategi för mötet. Ni väljer själva om vi gemensamt träffar era kunder eller att vi hanterar hela säljprocessen i nära samarbete med er.

 

Är ni intresserade av att veta mer om hur Nordic Consulting kan representerar ert bolag som agent eller handelspartner så får ni gärna kontakta oss.

 

 

Kontakt

 

Telefon: +46 (0)10 1010353

Email: Info@NordicConsulting.se

Fax: +46 (0)10 1010343

 

                    

 

 

 

Vi har köpare för:

 

  • Returträ/träavfall
  • Stamved
  • Skogsflis
  • Ris/Grot
  • Palmkärnor
  • Andra fasta biobränslen

 

              NCS Sweden AB  © 2009